www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Congresul Cadrelor Didactice, PALATUL PARLAMENTULUI, 7 – 9 august 2019

Congresul Internațional al Cadrelor Didactice din România și al Cadrelor Didactice de Etnie Română de peste Hotare, al 42-lea congres al Asociației Generale a Învățătorilor din România

BUCUREȘTI, 7 – 9 august 2019, PALATUL PARLAMENTULUI

Aproape 600 de învățători, educatoare și profesori din toate județele țării și dascăli de etnie română din R.Moldova, Ucraina și Serbia, au participat, în perioada 7 – 9 august 2019, la Palatul Parlamentului și la Școala Gimnazială nr. 1 din orașul Voluntari, la Congresul Internațional al Cadrelor Didactice din România și al Cadrelor Didactice de Etnie Română de peste Hotare – al 42-lea congres al Asociației Generale a Învățătorilor din România (AGIRo).

Evenimentul a marcat 100 de ani de la primul congres al învățătorilor români din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş, organizat de Iuliu Vuia în 1919, 90 de ani de la congresul din 6-7 decembrie 1929 de la Bucureşti, congres la care asociația regională transilvană s-a unit cu AGIRo sub conducerea lui D.V. Ţoni și 80 de ani de la alegerea din 1939 a lui Teodor Iacobescu ca președinte al AGIRo.

Activitatea s-a desfășurat la inițiativa Asociației Generale a Învățătorilor din România în parteneriat cu Casa Corpului Didactic Ilfov, Școala Gimnazială nr. 1 Voluntari, Sucursala Ilfov a AGIRo, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Regiunea Cernăuți, Ucraina, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia, Asociația Cadrelor Didactice de Etnie Română din Regiunea Odessa, Ucraina, Asociația Generală a Învățătorilor din România–filiala R.Moldova.

Președintele AGIRo, învățătorul Viorel Dolha, originar din satul lui Iuliu Vuia (mai sus amintit) a mulțumit celor prezenți pentru efortul de a veni în număr așa mare din toate colțurile țării și de peste hotare, pe proprie cheltuială, doar la porunca minții și a inimii, pentru a pune împreună, preț de câteva zile, minte lângă minte și umăr lângă umăr (vorba „Imnului Învățătorilor” vechi de un secol) în scopul dezvoltării profesionale, al creșterii prestigiului slujitorilor școlii, al împărtășirii exemplelor de bună practică, al realizării unei platforme comune cu cei care predau limba română peste hotare. Președintele AGIRo a citat din Simion Mehedinți, un obișnuit al conferințelor AGIRo din perioada interbelică: Un lucru trebuie să stea neclintit în faţa ochilor: «Nu legea, nu cartea, regulamentul, revizorul, inspectorul ori Ministerul fac şcoala. Ci o faci zilnic tu, cel care te sui la catedră. De felul cum te-ai gândit (sau nu te-ai gândit) la lecţie, de chipul cum priveşti (ori nu priveşti) pe copii, de metoda cu care explici (ori nu explici în destul) lecţiile… de fiecare pas, de fiecare cuvânt, de fiecare gest al tău, atârnă soarta viitoare a învăţământului.» Dacă tu eşti dascăl adevărat, poate universul întreg să fie hâd şi şubred ca o şandrama veche, tu, în sfera şcoalei tale, eşti izvor de lumină, de frumuseţe şi armonie; fiindcă tu eşti pentru copil însuşi centrul, universul. Aşa dar, şi azi şi mâine şi totdeauna, hotărâtor lucru e personalitatea. Cine are fire de dascăl, implineşte singur aproape toate lipsurile câte se ating de şcoala lui. Cine nu calcă a dascăl, poate să aibă la îndemână întreg bugetul ţării numai pentru şcoala lui, şi tot nimica nu va face. Căci cine are darul dăscăliei, viaţa aceluia ca şi iedera de arbore, i se leagă numai de ale şcoalei. Iar asta se simte îndată. Din ziua întâi, din ceasul întâi, copiii văd (apoi văd şi părinţii) că Domnul cutare e profesor… el e cartea, el e legea, regulamentul, directorul, inspectorul şi ministrul acelei şcoli. Prin urmare, nu e vorbă deşartă, ci fapt pipăit, în fiecare clipă, că adevăratul reformator al şcoalei, e cel care se suie la catedră, dacă e om.. . (Din «Revista învăţătorimii române»).

Tamara Cerbușca din Chișinău a adus salutul Asociației Generale a Învățătorilor din România–filiala R.Moldova, pentru că, da, la ministerul justiției de la Chișinău este înregistrată din 2010 o asociație cu exact acest nume: Asociația Generală a Învățătorilor din România, chiar dacă în ea sunt înscriși dascăli din R.Moldova. De ce? Pentru că înaintașii lor au funcționat în asociația cu acest nume din perioada interbelică.

Elena Piligaci, președinta Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Regiunea Cernăuți, Ucraina, autoare de manuale de limba română, a adus participanților vestea că asociația pe care o conduce tocmai a aderat în 30 iulie 2019, în calitate de fondator, la Consiliul Național al Românilor din Ucraina care are ca scop coordonarea eforturilor pentru păstrarea identității etnice și lingvistice, realizarea de activități comune pentru sprijinul întregii comunități românești din Ucraina. A mulțumit AGIRo pentru că acum doi ani a făcut posibil ca toți copiii de etnie română de clasa a II-a din regiunile Cernăuți, Transcarpatia și Odessa să aibă caiete speciale de limbă română și culegeri de lecturi românești, auxiliare tipărite în Ucraina, astfel încât să poată fi legal utilizate la clasă. Speră ca acest sprijin să se repete. A prezentat și noul său „Abecedar de limbă română – manual pentru clasa I din școlile cu predare în limba română din Ucraina”, aprobat de ministerul de la Kiev, manual la care președintele AGIRo, Viorel Dolha, a fost coordonator-recenzor.

Sașa Obradovici, profesor de geografie din Pojarevaț, a salutat congresul în numele Asociației Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia. A venit din Serbia de Răsărit, regiunea dintre Dunăre, Timoc și Morava, acolo unde nu a avut ocazia să poată învăța limba maternă română în școală. Și-a exersat cunoștințele de limbă română primite în familie și urmărind pe youtube filme istorice românești. A avut ocazia acum, pentru prima dată, să stea câteva zile în România. Domnul profesor Milorad Obradovici, profesor de istorie din Zabari, a vorbit despre necesitatea unor mai multe proiecte comune dintre școlile din România și Serbia.

Directorul Casei Corpului Didactic Ilfov, Prof.Dr. Florin Petrescu, a făcut o emoționantă și completă incursiune în trecutul mișcării asociative a învățătorimii române, așa cum doar un împătimit profesor de istorie o poate face. A prezentat și bogata activitate a instituției pe care o conduce și oferta de formare pentru viitorul an școlar.

Ana Maria Grigoraș, directorul Școlii Gimnaziale nr. 1 Voluntari, a prezentat, în discursul de la tribuna sălii C.A.Rosetti a palatului parlamentului, realizările acestei vrednice școli ilfovene. Cu sprijinul primarului orașului Voluntari, domnul Florentin Pandele, doamna director a putut prezenta și pe viu participanților școala dumneaei și minunatul său colectiv de cadre didactice. Doamna Mădălina Dumitru, reprezentanta primăriei Voluntari, a condus oaspeții din țară și de peste hotare într-un tur al prosperului oraș.

Gabriela Bărbulescu, profesor metodist la CCD București, a susținut excelenta comunicare „A fi profesor – provocări și soluții”.

Dana Odorheianu, președinta sucursalei Ilfov a AGIRo, gazda și sufletul acestei manifestări (alături de minunata sa familie Adonis și Daria) a mișcat audiența cu eseul despre „legenda AGIRo” și „unda uriașă de EMOȚIE care se naște în locul unde se întâlnesc mai mulți DASCĂLI MAGICI”.

Elena Mîndru, inspector școlar și președintele Asociației Învățătorilor din Harghita și Margareta Gheorghiță, președintele sucursalei AGIRo din Olt, ambele vicepreședinți ai AGIRo, au prezentat ultimele realizări și proiecte ale colegilor lor. Asociația Învățătorilor Harghiteni a prezentat și un excelent volum realizat la finalul proiectului educațional „Ambasadorii limbii și culturii române, uniți prin centenar”.

Stela Tăut, președintele Asociației Dascălilor Bihoreni, gazda congresului de anul viitor, a prezentat bogata activitate a colegilor săi și a evocat participarea înaintașilor săi, în urmă cu 100 de ani, în 1919, la primul congres al învățătorilor români din Ardeal, Banat, Crișana și Maramureș. A îmbrăcat un costum național care fusese purtat și în urmă cu 100 de ani la evenimentul celebrat acum.

Întreaga sală l-a aplaudat în picioare minute în șir pe Gheorghe Amaicei, seniorul de 86 de ani al AGIRo, președintele de onoare al AGIRo Neamț. Cercetătorul științific Mihail Apăvăloae a prezentat volumul omagial „Gheorghe Amaicei – Bădia Ghiță – o viață de dascăl …și nu numai”, volum de 800 de pagini.

Au fost prezente și Liliana Iacobescu, fiica lui Teodor Iacobescu și Ana Szilagyi, nepoata lui Teodor Iacobescu, fostul președinte al Asociației Generale a Învățătorilor din România, fost învăţător în Basarabia, revizor școlar și parlamentar basarabean, prieten cu Pantelimon Halippa. S-a lansat cartea „Tatăl meu, Teodor Iacobescu”, scrisă de doamna Liliana Iacobescu. T. Iacobescu fusese prieten cu mai toate personalitățile epocii. În arhiva lui reţin atenţia însemnările şi jurnalul de front, statisticile privind alegerile din anii 1928 şi 1937, listele cu membrii Partidul Naţional Ţărănesc din judeţul Cetatea Albă, hărţile Basarabiei şi ale judeţelor, corespondenţa cu Vasile Goldiş, Titus Hotnog, Ion Inculeţ, Viorel V. Tillea şi Alexandru Vaida-Voevod. Chiar și pe vremea comuniștilor a declarat public că „noi, basarabenii, ne întâlnim aproape zilnic la Pantelimon Halippa și acolo luăm fel de fel de hotărâri … noi avem datoria să ieșim în stradă pentru a cere alipirea Basarabiei la patria mamă.” La înmormântarea lui T. Iacobescu (8 martie 1969), Pantelimon Halippa, prietenul său, adresându-se într-o formulare retorică defunctului, a spus, printre altele: „Tu ai fost învăţător la Cetatea lui Ştefan cel Mare – în Basarabia unde noi am luptat mult amândoi – în Basarabia noastră, care astăzi ruşii ne-au răpit-o pentru a treia oară în 1940”. Toată asistenţa, în număr destul de mare, a rămas înmărmurită, mulţi comentând: „Oare diseară mai doarme acasă liniştit?!” La pagina 84 un excepțional testament spiritual: ceea ce Teodor Iacobescu i-a scris fiicei sale cu ocazia botezului.

S-a adresat celor prezenți la congres și renumitul Boris Singer, matematician, editor, director al Editurii Sigma, coordonator al concursurilor școlare Cangurul. A prezentat și din publicațiile editurii.

Toți participanții au primit revistele „Micii Olimpici” și „Micul Isteț” oferite generos de www.star-kids.ro și www.concursulmiculistet.ro

Sub bagheta magică a doamnei maestru coregraf Roxana Samoilă, un gup de copii de la Școala nr. 1 Voluntari, Școala Bel Soriso Voluntari și Ansamblul Antonian București au pregătit, în zilele vacanței mari, o surpriză pentru cei 600 dascăli prezenți la congres. Micii balerini au emoționat publicul cu prestația lor în spectacolul de balet „Atelierul jucăriilor magice”.

Această prezentare necesită JavaScript.

 

Reclame

ÎNCĂ VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE LA Congresele Internaționale ale Cadrelor Didactice, Sibiu, 6 august și/sau București, 8 august

ÎNCĂ VĂ PUTEȚI ÎNSCRIE (până în 5 august inclusiv) LA Congresele Internaționale ale Cadrelor Didactice din România și ale Cadrelor Didactice de Etnie Română de peste Hotare de la SIBIU, sala Thalia a filarmonicii sibiene, 6 august, orele 9-13 și/sau de la București, PALATUL PARLAMENTULUI, din 8 august 2019, orele 9 – 13.

Veți putea achita chiar și la sosire, pe loc, taxa de participare de 30 de lei și cotizația anuală de 25 lei. Dacă le-ați achitat deja să aveți la dumneavoastră dovada plății.

Trebuie însă de pe acum să completați aceste formulare online de înscriere fiindcă, după regulile de acces, intrarea se face doar pe bază de tabel, act de identitate și ecuson. La intrare veți fi căutați în tabelele pe care le generează aceste formulare, vă veți legitima, veți primi ecusonul și mapa/documentele congreselor.

A.Înscriere pentru intrare la SIBIU, sala Thalia a filarmonicii sibiene, 6 august, ora 9, la Congresul Cadrelor Didactice.

Puteți chiar dumneavoastră să înscrieți mai multe persoane. După ce ați completat, apăsați „TRIMITEȚI” și puteți înscrie și pe altcineva apăsând „ALT RĂSPUNS”.

Iată formularul pentru SIBIU: https://docs.google.com/forms/d/1NOfU5L63Hw6tMF0FYY74aelVrXOMdipPeHv4hyZ6M9U/edit

B.Înscriere pentru intrarea la București, PALATUL PARLAMENTULUI, 8 august 2019, ora 9, sala C.A.Rosetti a parlamentului. Intrarea în parlament este intrarea A3S2 –latura IZVOR, în 8 august începând cu ora 9, la Congresul Cadrelor Didactice.

Puteți chiar dumneavoastră să înscrieți mai multe persoane. După ce ați completat, apăsați „TRIMITEȚI” și puteți înscrie și pe altcineva apăsând „ALT RĂSPUNS”.

Iată formularul pentru BUCUREȘTI: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdf-xG3vNV4EC3ql6BGot1ON7yWFvSUzHpK3M98cIlePwgp5A/viewform

Să ne vedem cu bine!

Viorel Dolha 0723259290, 0744195155

PS 1.La activitățile noastre nu există niciodată participare indirectă. La cerere, putem să eliberăm, celor care nu pot participa, o diplomă de neparticipare(!). Să vă înscrieți, așadar, în acest formular, doar cei care veți participa efectiv.

2.Se pot trimite până în 9 august și articole pe teme alese de autor la asociatiainvatatorilor@gmail.com Vor apare tipărite în volum. Taxa de publicare este 30 lei/articol.

Sibiu (6 august) și București (8 august). INVITAȚIE la congrese internaționale ale cadrelor didactice

2 INVITAȚII la congresul internațional al cadrelor didactice din România și al cadrelor didactice de etnie română de peste hotare, al 42-lea congres al AGIRo:

  1. SIBIU (6 august, orele 9-13, SALA THALIA A FILARMONICII)
  2. BUCUREȘTI (8 august, orele 9-13, PALATUL PARLAMENTULUI)

Pot participa învățători, educatoare și profesori de gimnaziu și liceu din țară și de peste hotare (eventual însoțiți de familie). Înscrierile se fac până în 5 august. După această dată doar dacă se sună în prealabil la 0723259290.

Cei care NU au nevoie de cazare și masă au de achitat după caz:

-30 lei (taxa de participare la Sibiu) și/sau 30 lei (taxa de participare la București) pentru cei care au deja achitată cotizația pe 2019. TOTAL 60 lei cine participă la ambele activități;

-încă 25 lei (cotizația anuală) pentru cei care nu sunt încă membri sau nu au achitată cotizația pe 2019.

Se achită prin depunere bancară sau mandat poștal, în contul: Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, cod fiscal 23564572, cont CEC Bank Arad (sucursala Bdul. Revoluţiei nr. 5-7), cod IBAN RO32CECEAR0137RON0355948. După efectuarea plății să comunicați la asociatiainvatatorilor@gmail.com numele celui/celor pentru care s-a achitat, datele lor de contact și să atașați poza sau scanarea documentului de plată.

Locuri cu cazare și masă nu mai avem (s-au ocupat deja locurile din 3 hoteluri).

Aceste forumuri sunt ample manifestări cu o tradiție de peste un secol, fiecare cu sute de participanți. Vor fi în parteneriat cu MEN, IȘJ-uri, case ale corpului didactic, universități, furnizori de formare. Se va certifica participarea la congres internațional și se vor elibera și adeverințe de participare la unele cursuri. Participanții nu sunt obligați să susțină vreo lucrare. La cerere, doar cei care doresc pot publica în volumele noastre articole pe teme la alegerea lor.

PS

  1. La Sibiu, printre parteneri va fi Universitatea „Lucian Blaga”. Va fi și un moment artistic susținut de ansamblul „Junii Sibiului”. Va binecuvânta adunarea părintele Constantin Necula. Se va vizita Muzeul Civilizației Populare Tradiționale „ASTRA” din Sibiu.

2.Congresul Internațional de la Sibiu este la 100 de ani de la primul congres al învățătorilor români din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş organizat de Iuliu Vuia la Sibiu în 24-26 februarie 1919 în prezenţa a peste 1500 cadre didactice, pe când doar 1/3 din Ardeal avea administrație românească (detalii mai jos);

3.Congresul Internațional de la București – al 42-lea – este la 90 de ani de la congresul din 6-7 decembrie 1929 de la Bucureşti, congres la care asociația regională transilvană se unește cu AGIRo sub conducerea lui D.V. Ţoni și la 80 de ani de la alegerea din 1939 a lui Teodor Iacobescu ca președinte al AGIRo (detalii mai jos).

4.PENTRU COLEGII ARĂDENI: Să mă sune la 0723259290 dacă dorește careva să participe gratuit la o activitate cu toate cheltuielile acoperite de organizatori în Slănic Moldova între 19 – 26 august ( o persoană sau o familie).

DETALII DESPRE ACTIVITĂȚILE DE LA IAȘI, CHIȘINĂU, IZMAIL

DETALII DESPRE ACTIVITĂȚILE DE LA IAȘI, CHIȘINĂU, IZMAIL:

            0.Înscrieri noi la aceste evenimente se pot face oricând scriind la asociatiainvatatorilor@gmail.com dacă nu aveți nevoie de cazare, masă și transport. Pentru cei care doresc și cazare, masă și transport–doar dacă sunați înainte la 0723259290.

1.La Iași vom fi cazați în inima orașului, între Teatrul Național, Primărie și Mitropolie, la Casa de Oaspeți „Sfântul Nicolae” http://www.casadeoaspeticsn.ro str Agatha Bârsescu nr. 9 (150 lei cazare și toate mesele începând cu cina din 21 iulie și terminând cu prânzul din 22;

                2.Congresul de la Iași va fi în 22 iulie 2019, între orele 10-13, în amfiteatrul Colegiului Național „Costache Negruzzi”, Strada Toma Cozma nr. 4. La congres pot veni și alți colegi care încă nu s-au înscris. Aici vor veni și colegii care vor pleca apoi la Chișinău. În după amiaza de 21 iulie vom vizita dulcele târg al Ieșilor și vom face o promenadă pe strada Lăpușneanu / Promenada în „Orașul celor 7 coline” sub lumina felinarelor. La congresul din 22 iulie va fi și program cultural-artistic susținut de *Grupul „PELANI”: la vioară-Nina Munteanu și Petronela-Gabriela Dârțu, la percuție – Emilian Achirei, la oud – Andrei Apostol și voce-Lavinia Răileanu. *Rapsod popular Rodica Ioniță-Grosu. Vizită la Primăria Municipiului Iași;

3.Autocarul care ne duce din Iași la Chișinău și Izmail ne așteaptă la ora 13 la Colegiului Național „Costache Negruzzi”, ne duce întâi la prânz la Casa de Oaspeți „Sfântul Nicolae”. Pot mânca un „meniul zilei” și colegii care nu au comandat masă în Iași. După prânz pornim spre Chișinău. Autocarul costă 135 lei de persoană pentru traseul Iași-Chișinău-Izmail-Galați-Iași și se achită înainte de urcare;

4.La Chișinău vom fi cazați la Hotel Europa, http://europahotel.md/ro/pagina-principala/ str Vasile Lupu, nr 16 pentru cazare și masă îmi veți achita la fața locului, în RON echivalentul a 100 euro;

5.Școală Internațională de Vară de la Chișinău (sub genericul „Educația și cultura încrederii”) va începe în 23 iulie, de la ora 10, la Universitatea de Stat a Moldovei, blocul B, str. Alexei Mateevici nr 60. Toți cei care mergeți la Chișinău completați chiar astăzi online documentul de înscriere https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesCRKcZ4IMfg_zDqVwr4OeDe8SPsu9Q72BMiUO6AywRA_pIg/viewform  În acest formular veți găsi întregul program din R.Moldova. În formularul pentru Chișinău sunt câteva puncte care vă pot deruta pe cei din grupul nostru. Bifați acolo „sunt din România/Ucraina” și nu aveți nimic de plată în plus. A doua zi (24 iulie) programul va fi la Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul la Chișinău Strada Drumul Viilor 26A;

6.În 25 iulie vom porni spre Ucraina oprind în orașul Ștefan Vodă, continuând cu vizitarea Cetății Albe (unde vom lua și prânzul) și apoi spre Izmail (cazarea va fi la Art Hotel http://arthotel-izm.com.ua/ ) Îmi veți achita 80 euro în euro când ne întâlnim.

7.În 26 iulie, de la ora 10, la Universitatea Umanistă de Stat din Izmail, Ucraina, Simpozionul Internațional „Portrete de dascăli”;

8.În 27 iulie vizităm școala din Orlovka/Cartal (nu strică să avem niște cărți noi de dat copiilor și cadouri pentru dna. director și dl rector) și apoi plecăm spre Galați – Iași.

9.Despre alte activități pe https://invatatori.ro/2019/07/13/invitatie-la-congresele-din-2019-pentru-invatatori-educatoare-si-profesori-de-gimnaziu-si-liceu-din-tara-si-de-peste-hotare/

INVITAȚIE la congresele din 2019 pentru învățători, educatoare și profesori de gimnaziu și liceu din țară și de peste hotare

INVITAȚIE la congresele din 2019 pentru învățători, educatoare și profesori de gimnaziu și liceu din țară și de peste hotare (eventual însoțiți de familie)

(ÎNSCRIERILE ȘI PLĂȚILE PÂNĂ ÎN 15 IULIE)

1.Despre aceste forumuri:

Sunt ample manifestări cu o tradiție de peste un secol, fiecare cu sute de participanți. Vor fi în parteneriat cu MEN, IȘJ-uri, case ale corpului didactic, universități, furnizori de formare. Se va certifica participarea la congres internațional și se vor elibera și adeverințe de participare la unele cursuri. Participanții nu sunt obligați să susțină vreo lucrare. La cerere, doar cei care doresc pot publica în volumele noastre articole pe teme la alegerea lor.

2.Enumerarea congreselor la care mai sunt locuri (se poate participa la unul sau mai multe). Înscrierile și plățile până în 15 iulie:

  • Pentru cei din România vedeți mai jos cum se fac înscrierile și plățile;
  • Cei de peste hotare vor achita (măcar un avans până în 15 iulie) la responsabilii noștri de acolo: pentru R.Moldova la Viorica Morcov (morcov@gmail.com tel 069439901), pentru regiunea Cernăuți la Elena Piligaci (elena.piligach@gmail.com tel +380 66 119 5985), pentru regiunea Odessa la Mihail Mecineanu (myechinyanu@gmail.com tel 09636210066), pentru Serbia la Ziva Momirovici (Stil.eks.ent@gmail.com tel 0637763671).

Iași (21-22 iulie, cu ședința de plen în dimineața de 22 iulie, vom anunța sala peste câteva zile pe www.invatatori.ro ), congres internațional la 110 ani de la congresul din 3-5 iulie 1909 de la Teatrul Naţional din Iași în prezența a 1500 cadre didactice (detalii mai jos);

-Chișinău (22-25 iulie, Școală Internațională de Vară la 100 de ani de la înfiinţarea Asociaţiei Învăţătorilor din Chişinău la al II-lea Congres al învăţătorilor basarabeni, 1919);

-Cetatea Albă – Izmail – Reni, Ucraina (25 – 27 iulie, Simpozion Internațional cu ședința de plen în dimineața de 26 iulie în Izmail. Trebuie pașaport.) (detalii mai jos);

-Sibiu (5-7 august, cu ședința de plen în dimineața de 6 august), congres internațional la 100 de ani de la primul congres al învățătorilor români din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş organizat de Iuliu Vuia la Sibiu în 24-26 februarie 1919 în prezenţa a peste 1500 cadre didactice, pe când doar 1/3 din Ardeal avea administrație românească (detalii mai jos);

-București (7-9 august, cu ședința de plen în dimineața de 8 august), congres internațional –al 42-lea -la 90 de ani de la congresul din 6-7 decembrie 1929 de la Bucureşti, congres la care asociația regională transilvană se unește cu AGIRo sub conducerea lui D.V. Ţoni și la 80 de ani de la alegerea din 1939 a lui Teodor Iacobescu ca președinte al AGIRo (detalii mai jos).

3.Costuri pentru cei care NU au nevoie de cazare+masă:

-câte 30 lei (taxa de participare la fiecare dintre activități) pentru cei care au deja achitată cotizația pe 2019;

-câte 55 lei (taxa de participare + cotizația anuală) pentru cei care nu sunt încă membri sau nu au achitată cotizația pe 2019.

Se achită prin depunere bancară sau mandat poștal, în contul: Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, cod fiscal 23564572, cont CEC Bank Arad (sucursala Bdul. Revoluţiei nr. 5-7), cod IBAN RO32CECEAR0137RON0355948. După efectuarea plății să comunicați la asociatiainvatatorilor@gmail.com numele celui/celor pentru care s-a achitat, datele lor de contact și să atașați poza sau scanarea documentului de plată.

4.Costuri și modalități de plată pentru cei care doresc și cazare+masă care se adaugă la taxa de participare de 30 lei pentru fiecare dintre activități (plătită chiar și de membri de familie însoțitori) și la cotizația anuală de 25 lei dacă nu au achitat-o în 2019 (plătită doar de cadre didactice):

A.Pentru activitatea de la IAȘI din 21-22 iulie:

Vom fi cazați în inima orașului, între Teatrul Național, Primărie și Mitropolie, la Casa de Oaspeți „Sfântul Nicolae” http://www.casadeoaspeticsn.ro/servicii

            a)Pentru cei care achită în lei, cazarea și mesele începând cu cina din 21 iulie și terminând cu prânzul din 22 iulie este de 150 lei/persoană. Vor achita până în 15 iulie în contul specificat mai sus (punctul 3) suma de 150lei X câte persoane sunt + taxele de la punctul 4 pentru fiecare (vor scădea eventualul avans deja achitat). Tot până în 15 iulie vor trimite la asociatiainvatatorilor@gmail.com tabelul „IAȘI” completat și atașând și poza sau scanarea documentului/documentelor de plată care să acopere suma totală finală. Descărcați de aici IASI tabel

            b)Pentru cei care achită cu vouchere prețul este de 165 lei/persoană cazarea și mesele începând cu cina din 21 iulie și terminând cu prânzul din 22 iulie. Veți trimite 4 vouchere pentru o persoană, 7 vouchere pentru 2 persoane, 10 vouchere pentru 3 persoane, 14 vouchere pentru 4 persoane etc. Este deci multiplu de 165 împărțit la 50 și rotunjit în sus (pentru diferență veți putea face consumație în plus). Voucherele se trimit la hotel până în 15 iulie doar prin curier și cu confirmare de primire (nu prin poștă). În pachet/plic să puneți alături de vouchere și un bilet cu adresa titularului tichetului (pentru facturare trebuie și adresa) și scrieți că este pentru cazarea și masa din 21/22 iulie organizată de Asociația Generală a Învățătorilor din România. Pe pachet/plic să scrieți „Casa de Oaspeți „Sfântul Nicolae”, pentru Irina Ghițun, Departament Recepție, Str. Agatha Bîrsescu (lângă Teatrul Național), Nr. 9, Iași, tel: 0232.235.691 și 0727200126”. Dacă ați achitat deja vreun avans pentru cazare/masă în lei și vreți de fapt să plătiți acum în vouchere: la fața locului vă vom converti plata pentru altă activitate viitoare, taxă de participare sau de publicare sau îmi veți aduce acolo un cont personal în care vă voi returna avansul. După trimiterea voucherelor, tot până în 15 iulie, să trimiteți la asociatiainvatatorilor@gmail.com tabelul „IAȘI” completat și atașând și poza sau scanarea documentului/documentelor de plată care să acopere suma achitată în contul AGIRo (inclusiv taxele de la punctul 4 + poza sau scanarea documentului primit de la curier la trimiterea tichetelor. Descărcați de aici IASI tabel

            B.Pentru activitățile de la Chișinău (22-25 iulie), Izmail (25-27 iulie) voi reveni. Acum vreau să știu urgent câți dintre cei deja înscriși doresc să călătorească împreună cu grupul pe întreg traseul (Iași-Chișinău-Izmail). Completați tabelul numit „Transport Iași-Chișinău-Izmail” și trimteți-l urgent, cel târziu până în 15 iulie la asociatiainvatatorilor@gmail.com Completați acest tabel toți cei care v-ați înscris (cu DA sau NU). Se pot înscrie și colegi noi doar ca rezerve (să ne lase în e-mail datele de contact). La Chișinău ne așteptăm la cheltuieli totale de 96 euro în total pentru cele 2 zile. La Izmail ne așteptăm la cheltuieli totale de 78 euro în total pentru cele 2 zile. Descărcați de aici Transport de la Iasi la Chisinau Izmail si intoarcere in Romania la Galati sau Iasi

  C.La Sibiu, în 5-7 august, avem cazare și masă la hotel Parc http://www.parchotelsibiu.ro/ro/ începând cu cina din 5 august și terminând prânzul din 7 august. Sunt 2 variante în lei sau cu vouchere/tichete de vacanță:

Varianta a)=cazare+masă la hotel Parc=210 lei/persoană/zi=420 lei/persoană în total pentru cele două zile SAU 9 vouchere pentru o persoană, 17 vouchere pentru 2 persoane, 26 vouchere pentru 3 persoane. Este deci multiplu de 420 împărțit la 50 și rotunjit în sus (pentru diferență veți putea face consumație în plus).

Varianta b)=doar cazare la hotel Parc=120 lei/persoană/zi=240 lei/persoană în total pentru cele două zile (în acest caz masa va fi pe cont propriu sau organizat meniul zilei la alt restaurant) SAU 5 vouchere pentru o persoană, 10 vouchere pentru 2 persoane, 15 vouchere pentru 3 persoane. Este deci multiplu de 240 împărțit la 50 și rotunjit în sus (pentru diferență veți putea face consumație în plus).

            -Cei care achită în lei pentru activitatea de la Sibiu vor depune până în 15 iulie în contul specificat mai sus (punctul 3) fie suma de 420 lei X câte persoane sunt fie suma de 240 lei X câte persoane sunt + taxele de la punctul 4 pentru fiecare (vor scădea eventualul avans deja achitat). Tot până în 15 iulie vor trimite la asociatiainvatatorilor@gmail.com tabelul „SIBIU” completat și atașând și poza sau scanarea documentului/documentelor de plată care să acopere suma totală finală. Descărcați de aici SIBIU tabel

            -Cei care achită cu vouchere la Sibiu le vor trimite la hotel până în 15 iulie doar prin curier și cu confirmare de primire (nu prin poștă). În pachet/plic să puneți alături de vouchere și un bilet cu adresa titularului tichetului (pentru facturare trebuie și adresa) și scrieți că este pentru cazarea și masa din 5-7 august organizată de Asociația Generală a Învățătorilor din România. Pe pachet/plic să scrieți „Hotel Parc Sibiu, în atenția dlui. Galata Dan (șef recepție) Str. Școala de Înot nr. 1-3, Sibiu, tel 0269423559, 0752 272 394 sau 0735400113”. După trimiterea voucherelor, tot până în 15 iulie, să trimiteți la asociatiainvatatorilor@gmail.com tabelul „SIBIU” completat și atașând și poza sau scanarea documentului/documentelor de plată care să acopere suma achitată în contul AGIRo (insclusiv taxele de punctul 4) + poza sau scanarea documentului primit de la curier la trimiterea tichetelor. Dacă ați achitat deja vreun avans pentru cazare/masă în lei și vreți de fapt să plătiți acum în vouchere: la fața locului vă vom converti plata pentru altă activitate viitoare, taxă de participare sau de publicare sau îmi veți aduce acolo un cont personal în care vă voi returna avansul. Descărcați de aici SIBIU tabel

    D.La București, pentru 7-9 august, avem rezervate locuri la Hotel Elizeu http://hotelelizeu.ro/ la 200 metri de Gara de Nord și la 10 minute de centrul capitalei. Variante de plată:

-Varianta în lei: Plătiți până în 15 iulie, 300 lei X câte persoane sunteți (minus eventualul avans dacă ați achitat așa ceva deja) prin depunere bancară sau mandat poștal, în contul de mai sus, de la punctul 3. Tot până în 15 iulie vor trimite la asociatiainvatatorilor@gmail.com tabelul „BUCUREȘTI” completat și atașând și poza sau scanarea documentului/documentelor de plată care să acopere suma totală finală + taxele de la punctul 4 pentru fiecare (vor scădea eventualul avans deja achitat). Descărcați de aici BUCURESTI tabel

Varianta cu vouchere: Trebuie să trimiteți câte 6 vouchere la agenția de turism până în 15 iulie prin curier (ex. FAN Courier, Urgent Cargus), la adresa: TRAVELMINIT INTERNATIONAL SRL, 400267 Cluj-Napoca, Str. Gării, Nr. 21, D1/1B. Scrieți pe plic și telefonul 0364-431-800 și „Rezervare nr. #395647132”. În pachet/plic să puneți alături de vouchere și un bilet cu adresa titularului tichetului (pentru facturare trebuie și adresa) și scrieți că este pentru cazarea și masa din 7-9 august organizată de Asociația Generală a Învățătorilor din România la Hotel Elizeu. După trimiterea voucherelor, tot până în 15 iulie, să trimiteți la asociatiainvatatorilor@gmail.com tabelul „BUCUREȘTI” completat și atașând și poza sau scanarea documentului/documentelor de plată care să acopere suma achitată în contul AGIRo (insclusiv taxele de punctul 4) + poza sau scanarea documentului primit de la curier la trimiterea tichetelor. Dacă ați achitat deja vreun avans pentru cazare/masă în lei și vreți de fapt să plătiți acum în vouchere: la fața locului vă vom converti plata pentru altă activitate viitoare, taxă de participare sau de publicare sau îmi veți aduce acolo un cont personal în care vă voi returna avansul. Descărcați de aici BUCURESTI tabel

         E.Pentru Sântămărie la aromânii din Balcani, 13 – 17 august, voi reveni.

        F.Pentru Maramureș și Transcarpatia, 31 octombrie– 3 noiembrie, voi reveni.

5.Toate noutățile vor fi pe www.invatatori.ro . Urmăriți-l. Nu avem capacitatea de a răspunde întrebărilor despre lucruri clar deja precizate. Când vom avea alte amănunte le vom posta pe www.invatatori.ro

6.În 2019 au mai fost activități: în martie la Adjud, în aprilie la Cernăuți, în mai la Suceava, în mai în Serbia, în iunie la Arad, în iulie la Eforie Sud.

7.Puteți publica articol/articole în volumul simpozionului internațional și/sau revista AGIRo/Buletinul Congresului achitând 30 lei/articol. Scrieți articolul (pe teme la alegerea dumneavoastră) în paginile atașate aici. Această pagină are formatul B5JIS. Introduceți aici articolul dumneavoastră și redenumiți documentul cu Numele și prenumele dumneavoastră și precizarea volum pentru simpozion internațional sau revista AGIRo/Buletinul Congresului. Trimiteți articolul/articolele până în 31 iulie la asociatiainvatatorilor@gmail.com însoțite de dovada achitării taxei sau a depunerii a 2 % pentru AGIRo. Descărcați de aici Nume, judet, articol pentru Revista AGIRo Buletin Congres și/sau Nume, judet, articol pentru volum Simpozion Internationa 

8.Înscrieri în AGIRo

În AGIRo se poate înscrie oricând orice cadru didactic (învăţător, educatoare, profesor de la ciclul gimnazial şi liceal). Înscrierea presupune achitarea cotizației anuale de 25 lei prin depunere bancară sau mandat poștal în contul precizat mai sus la punctul 3. După achitarea cotizaţiei să trimiteţi atașate, pe adresa asociatiainvatatorilor@gmail.com cererea de mai jos completată în Word și dovada scanată a documentului de plată (precizând și pentru ce an/ani s-a achitat cotizaţia). Vă vom trimite apoi adeverinţele de membru corespunzătoare. Descărcați de aici Cererea de Înscriere Individuală în AGIRo pentru învățători educatoare profesori de gimnaziu sau liceu

2% pentru AGIRo până în 31 iulie

Descărcați formularul 230. Completați-l în 2 exemplare doar la rubricile „capitolul I” (cu datele contribuabilului) şi semnaţi jos, la ,,contribuabil”. Cei care ne trimit scanat la asociatiainvatatorilor@gmail.com al doilea exemplar cu ștampila și numărul de înregistrare de la ANAF şi atestă astfel că au redirecţionat 2% din impozitul pe anul 2018 sunt scutiţi de cotizaţie sau pot publica fără taxă un articol în volumele AGIRo. Puteţi la alegere: a)să îl depuneţi personal până în 31 iulie la ANAF-ul de pe raza domiciliului dv sau b)să împuterniciți pe cineva să îl depună completând și capitolul V cu datele împuternicitului respectiv. Descărcați de aici Formularul 230 cu 2 la sută pentru AGIRo

Precizări

Celor cărora am omis să le trimit vreo adeverință, le-o voi trimite în zilele/săptămânile următoare până la final de august.

Fac parte de drept din AGIRo şi colegii care activează într-o asociaţie/sucursală judeţeană care este membră AGIRo, asociaţie/sucursală judeţeană care are achitată la zi cotizaţia către AGIRo (200 lei anual asociaţia şi 100 lei anual sucursala).

Descărcați de aici varianta în Word a invitației de mai sus INVITATIE Congrese 2019 pentru invatatori, educatoare si profesori din preuniversitar

Puteți fi la curent cu activitățile AGIRo consultând paginile noastre sau înscriindu-vă în grupurile noastre:

https://invatatori.ro/

https://www.facebook.com/groups/Invatatori.ro/

https://www.facebook.com/groups/grupagiro/

https://www.facebook.com/invatatori/

Viorel Dolha, președinte AGIRo

0723259290, 0744195155