www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhivă Categorii:r comunicate

Comunicat de presă

Comunicat de presă pe tema planului cadru pentru ciclul primar

De la început ţinem să îi mulţumim domnului Ministru Remus Pricopie pentru că toate deciziile luate până acum în această calitate au fost cele corecte, fiind bine fundamentate. A infirmat totdeauna prin hotărârile finale luate rezervele exprimate în zilele premergătoare luării deciziei de voci mai mult sau mai puţin avizate. A fost o onoare pentru noi că a participat în chiar primele zile de mandat la o reuniune a colegilor din asociaţia noastră pe tema clasei pregătitoare. Suntem siguri că şi în ceea ce priveşte planul cadru va da o soluţie bine cumpănită. Asociaţia noastră listează acum doar câteva elemente care pot fi semnale că proiectul de plan cadru trebuie reanalizat:

1. În propunerea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei orele alocate limbii române scad şi cu până la 46% (de la 9 ore la 5), iar cele alocate matematicii scad cu până la 40% (de la 5 ore la 3 ore). Este o măsură care vine în contradicţie cu rezultatele modeste de până acum la nivel naţional în aceste domenii, semnalate constant de testele PISA. Scăzând numărul de ore, ar spori stăpânirea limbii române şi a matematicii?

2. Proiectele de programe şcolare lansate în discuţie în primăvara lui 2012 (de către acelaşi Institut de Ştiinţe ale Educaţiei) arătau că se doreşte abordarea mai multor conţinuturi decât înainte (exemplu înmulţirea şi împărţirea în clasa a II-a în loc de clasa a III-a etc.). Propunerea Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei jigneşte logica: scade drastic numărul de ore la română şi matematică şi introduce în acelaşi timp mai multe conţinuturi decât până acum. AGIRo a semnalat acest lucru şi în primăvara şi vara lui 2012.

3. Ar trebui construite câte 2-3 săli de sport în plus pentru fiecare şcoală pentru ca, în multele zile ploioase sau reci, lecţiile de educaţie fizică şi mişcare să nu se desfăşoare în sala de clasă ridicând un praf care pune în pericol sănătatea copiilor. În mod realist acest lucru se poate face doar în mulţi ani şi nu din pix din birourile Institutului de Ştiinţe ale Educaţiei.

4. Nu spunem că planul cadru şi programele şcolare nu trebuie ameliorate sau chiar schimbate din temelii. Credem în cercetarea ştiinţifică în domeniul ştiinţelor educaţiei. Facem doar constatări pe marginea a ceea ce a pus pe hârtie Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, coroborând planul cadru cu proiectele de programe şcolare şi cu baza materială existentă. Nu se prea armonizează. Nu avem siguranţa că impactul nu va fi unul jalnic. Ar trebui să vedem „la pachet“ plan cadru şi programe şcolare şi eşalonarea în timp a aplicării sporirii numărului de ore la discipline care au nevoie de săli speciale.

Viorel Dolha,
Preşedintele Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România

Despre OUG 92/2012

În opinia Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, cel mai eficient parcurs de pregătire pentru viitoarele generaţii de cadre didactice ar fi parcurgerea liceului pedagogic urmat ulterior de studii superioare. Asociaţia noastră a militat de ani buni pentru a fi instituit acest parcurs de formare iniţială. Legea nr 1/2011 a pus cruce pentru viitor liceelor pedagogice (vezi art 236 şi 247). Prin OUG nr. 92/2012 doamna ministru Andronescu la art I pct. 1 reintroduce funcţiile de educatoare/educator şi învăţătoare/învăţător a căror pregătire să se realizeze prin liceele pedagogice.

Pentru generaţiile de învăţători şi educatoare care funcţionează deja în şcoli există în Legea nr 1 /2011 prevederi (art 248 alin 3) care permit echivalarea studiilor şi competenţelor încât aceştia să fie încadraţi ca profesori pentru învăţământ primar şi preşcolar.
OUG nr. 92/2012 NU ABROGĂ ACESTE PREVEDERI!
În privinţa celor care nu îşi echivalează în următorii ani studiile şi competenţele sau nu obţin diplomă de licenţă legislaţia de până acum spunea că vor fi scoşi din învăţământ din 2015 (vezi art 6 din Ordinul nr. 5553 din 07/10/2011.
OUG nr. 92/2012 la art VI amână acest termen până în 2019. Mai mult, doamna Andronescu a afirmat că această prevedere a fost introdusă la cererea Ministerului Justiţiei şi ne-a asigurat că în parlament va fi eliminată.

În plus, prin OUG nr. 92/2012, doamna ministru Andronescu a făcut o reparaţie pentru colegii absolvenţi de liceu pedagogic care la apariţia Legii nr 1 erau deja studenţi şi care de atunci au obţinut şi diplomă de licenţă. Aceştia prin efectul ordonanţei vor putea fi încadraţi ca profesori pentru învăţământ primar şi preşcolar (vezi art IV).

În privinţa clasei pregătitoare, nici doamna Andronescu şi nici domnul Pricopie nu s-au grăbit să facă schimbări doar de dragul schimbărilor şi nu au purces să anuleze ceea ce s-a dovedit fundamentat din legea nr 1 şi nici nu s-au grăbit să facă modificări care să nu ţină seama de realităţile existente şi de efectele pe care deja legea nr 1 le-a produs în sistem.
În timpul mandatului doamnei Andronescu au fost făcute analize în ceea ce priveşte situaţia din teren a clasei pregătitoare, iar soluţia domnului Pricopie expusă zilele trecute este una de flexibilizare a funcţionării (fizice) a clasei pregătitoare (chiar şi în spaţiul grădiniţelor-atunci când spaţiul din şcoli este insuficient). În opinia asociaţiei noastre este exact ceea ce trebuie şi exact ceea ce lipsea legii nr 1 (exagerat de rigidă la acest capitol).

Sunt stupefiat cum prin titluri de ştiri din aceste zile se prezintă ca fiind defavorabile cadrelor didactice prevederi legale care sunt în favoarea lor sau termene care amână prevederi defavorabile unor colegi.

Viorel Dolha,
Preşedinte
Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

comparatie-salarii-marite-invatatori-educatori

Vedeţi şi
Lista învăţătorilor şi educatorilor care trebuie echivalaţi (.xls, 5 Mb)
Proiect de ordin de ministru privind aprobarea listelor de echivalare (.pdf, 100 Kb)

Apel pentru dreptul la ore de limba română în şcolile din Serbia de răsărit

Două noi parteneriate

Sâmbătă, 24 noiembrie 2012, Liliana Boiţiu, preşedinta Asociaţiei Învăţătorilor Bănăţeni a reprezentat AGIRo la Novi Sad, la Conferinţa Internaţională a Învăţătorilor, organizată de Asociaţia Învăţătorilor din Voievodina-Serbia. Invitaţia a fost făcută de dl Dorinel Stan, preşedintele Asociaţiei românilor independenţi din Serbia.

Conferinţa s-a deschis cu un spectacol de marionete prezentat de un grup de copii din Novi Sad. Există în Voievodina o veche tradiţie legată de teatrul de păpuşi, iar cadrele didactice utilizează frecvent păpuşile în cadrul lecţiilor, ca metodă de învăţare prin joc. De altfel, în holul Primăriei a fost amenajată o expoziţie cu păpuşi.

Au fost prezenţi oaspeţi din Slovenia, din Ungaria, din Bosnia Herţegovina, din Subotica. Fiecare dintre invitaţi a vorbit despre sistemul de învăţământ din ţara sau regiunea pe care o reprezenta. Liliana Boiţiu a prezentat sistemul de învăţământ românesc şi câteva aspecte legate de reforma din România. A vorbit şi despre Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România. Dl Dorinel Stan a făcut o scurtă prezentare a situaţiei românilor şi a învăţământului românesc din Serbia.

La această conferinţă s-au semnat şi acorduri de colaborare. Preşedinta A.Î.Bănăţeni a fost împuternicită de AGIRo să semneze două parteneriate cu 2 asociaţii profesionale din Serbia: Asociaţia Învăţătorilor din Voievodina şi Asociaţia Învăţătorilor din Vrsac. S-a bucurat de ospitalitatea gazdelor şi de buna organizare a manifestărilor. Mulţumiri Lilianei Boiţiu, dlui Dorinel Stan şi colegilor sârbi.

Două Adunări Generale ale învăţătorilor

În ziua de vineri, 9 noiembrie 2012, au loc două Adunări Generale ale membrilor asociaţiilor învăţătorilor din judeţele Bacău şi Vaslui.

Astfel, la ora 11.30, la Şcoala Gimnazială Nr. 1 din Vaslui (sediul Asociaţiei Învăţătorilor din Vaslui, str. Racova, nr. 69) sunt convocati membrii actuali şi cei care doresc să se înscrie în asociaţie. Pe ordinea de zi a şedinţei figurează printre altele prezentarea raportului de activitate şi alegerea Consiliului Director.

Tot vineri, la orele 8.30 debutează la Bacău, în sala de şedinţe a Inspectoratului Şcolar Judeţean, sub denumirea 200 de ani de învăţământ pedagogic românesc, o serie de activităţi organizate de Asociaţia Învăţătorilor din judeţul Bacău. Programul manifestărilor cuprinde:

Ora 8.30  – Deschiderea activităţilor
Ora 9.00 – Cursul „Specificitatea pedagogiei ca ştiinţă socioumană. Dimensiuni istorice şi axiologice“ – susţinut de prof. univ. dr. Sorin Cristea, Universitatea din Bucureşti
Ora 11.30 – Cuvântul invitaţilor – „200 de ani de învăţământ pedagogic românesc“
Ora 12.00 – Lansare de carte – „Şcoala activă: paradigmă a educaţiei moderne“, de lector univ. dr. Diana Csorba
Ora12.30 – Lucrările Adunării Generale a Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău
Orele 14.00 – 17.00 – Partea a II-a a cursului

La această manifestare au confirmat prezenţa majoritatea membrilor activi ai asociaţiei şi o serie de personalităţi ale învăţământului judeţean.