www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

Arhivă Categorii:r comunicate

Clasa pregătitoare – subiect de dezbatere la Alexandria

 Întrunirea organizată de Asociaţia Învăţătorilor Teleormăneni s-a dovedit un real succes.

La analiza SWOT, o contribuţie semnificativă a avut-o dna inspector Rodica Leonte, preşedinta Asociaţiei Învăţătorilor din judeţul Bacău.

Reclame

AGIRo către MECTS

Început de drum la clasa pregătitoare

Asociaţia Învăţătorilor Teleormăneni şi Inspectoratul Şcolar Judeţean Teleorman organizează în data de 18. 10. 2012, orele 14.00 (joi), la Şcoala Gimnazială „Mihai Viteazul“ din  Alexandria, întâlnirea cu tema: „ÎNCEPUT DE DRUM LA CLASA PREGĂTITOARE“
Participă toţi învăţătorii/prof. de la clasa  pregătitoare din judet, responsabilii cercurilor pedagogice din învăţământul primar şi profesorii  metodişti pentru învăţământul primar din judeţ.
Au confirmat participarea:
–   Prof. univ. dr. Ecaterina Andronescu, Ministrul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului;
–   Prof. Merima Petrovici, manager proiect formare cadre didactie – clasa pregatitoare;
–   Prof. Iliana Dumitrescu, director  adjunct Institutul de Ştiintele  ale Educaţiei, Bucureşti;
–   Prof. univ. dr. Marin  Manolescu, Universitatea Bucureşti;
–   Prof. univ. dr. Vasile Molan, Universitatea Bucureşti.
SE VOR DISCUTA NUMAI PROBLEME LEGATE  DE CLASA PREGATITOARE: perzentarea unor activitati desfasurate cu copii, a unor idei de lucru, felul cum am gândit anumite activităţi pe arii curriculare şi integrat; se vor prezenta de către învăţătorii de la clasa pregatitoare portofolii şi lucrări ale copiilor realizate de la începutul anului şi  pâna acum; se va discuta despre eficienţa  cursului de formare din toamnă şi sprijinul acordat de platforma ICOS în pregatirea învăţătorilor pentru activitatea de la clasă; se vor face propuneri pentru îmbunătăţire activităţii de  la clasa pregătitoare; precizari privind evaluarea cursului.
Propuneri privind îmbunătăţirea activităţii la casa pregatitoare, pentru a fi prezentate la aceasta întâlnire, sunt aşteptate la adresa de email:  parpala55(a)yahoo.com

Programul Congresului AGIRo

De Ziua Învăţătorului

Cu ocazia tradiţionalei Zile a Învăţătorului, 30 Iunie, AGIRo vă urează înţelepciunea de a învăţa din experienţele trecutului, puterea de a înfrunta vicisitudinile prezentului şi energia de înfăptui viitorul.

La mulţi ani fericiţi, Dragi Învăţători!