www.Învăţători.ro

Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România

PUȚUL GÂNDIRII INTEGRATE, GIGEL, DOAMNA SUPUSU ȘI OPINIA PUBLICĂ

Pentru a evita situații ridicole în județul dumneavoastră sau în oricare județ din țară, provocate de dispoziții verbale date după ureche, din snobism, precum în sceneta de mai jos, puteți semna APELUL LA RIGOARE ȘTIINȚIFICĂ, ACTE NORMATIVE ȘI DISCERNĂMÂNT, ÎMPOTRIVA ARBITRARIULUI ȘI SUPERFICIALITĂȚII ÎN ÎNVĂȚĂMÂNT urmând linkul alăturat:
http://www.petitieonline.com/doamnei_inspector_colar_pentru_invmant_primar_din_arad#form

PUȚUL GÂNDIRII INTEGRATE, GIGEL, DOAMNA SUPUSU ȘI OPINIA PUBLICĂ (scenetă)
Tatăl întreabă:
-Gigele, ce-ai învățat azi la matematică?
-”Moș Crăciun cu plete dalbe”, răspunde prompt roșcovanul.
Tatăl se abține să nu îl ia de urechi și îl admonestează:
-Ți-am zis să fii atent la lecțiile doamnei Supusu, zăpăcitule!
Gigel:
-Nu da, tată! Uite caietul! Și îi arată caietul de notițe cu pătrățele în care stă scris ”Moș Crăciun cu plete dalbe”.
Tatăl este convins că odrasla o fi încurcat caietele. La insistențele micuțului sună totuși la familia colegului din blocul vecin. Și familia colegului descoperă același titlu în caietul de matematică. Cele două familii se întâlnesc apoi într-un consiliu ad-hoc și își interoghează copiii:
-Măi, dar ce ați învățat voi azi a patra oră când în orar scria muzică?
-Despre Munții Carpați, răspund copiii în cor.
Una dintre mămici, singura care își credea copilul nevinovat și care din clasa pregătitoare își dorise de fapt o altă învățătoare, întreabă:
-Dar prima oră, când în orar scrie istorie, ce ați făcut?
-Am decupat brăduți din hârtie, zic deodată cei doi copii?
Nu putem reproduce epitetele pe care i le-au pus părinții învățătoarei Supusu după ce și-au trimis copiii în camera alăturată. Revoltați, au scanat pagina cu ”Moș Crăciun cu plete dalbe” din caietul de matematică și au pus-o pe facebook. Mămica lui Gigel a trimis și o reclamație la ziarul local.
Jurnaliștii au tâbărât pe doamna învățătoare și pe capul inspectoratului școlar.
Inspectorul școlar general a răspuns presei că va forma o comisie care să elucideze cazul. O cheamă apoi la el pe inspectoarea pentru învățământ primar.
-Domnule general, îi zice aceasta, eu le-am ținut cursuri și despre învățarea independentă, dar nu înseamnă că tot timpul copiii să învețe individual. Le-am ținut cursuri și despre învățarea în echipe, dar nu înseamnă că trebuie să îi pună mereu în echipe. Le-am ținut cursuri și despre importanța învățării integrate, dar nu înseamnă să integreze totul, tot timpul și să facă un ghiveci la clasă. V-am spus și când i-ați dat postul că doamna Supusu este o învățătoare slabă.
Învățătoarea Supusu, ferindu-se de presă, i se plânge directorului:
-Domnule director, așa ne-a spus inspectoarea, să predăm integrat toate disciplinele, ne-a cerut și o planificare comună cu toate grămadă.
-Și dacă îți spunea să sari în puț, săreai? îi dă replica directorul.
Directoarea adjunctă adăugă:
-Ți-ai printat programele școlare? Scrie acolo așa ceva?
-Le-am printat. Nu scrie, dar…
-Niciun dar. Ne-ai făcut de râs. Va trebui să îți tai 10% din leafă. Presa vrea satisfacție. Generalul așteaptă să iau măsuri. Altădată să citești documentele oficiale și gândești cu capul tău, doamna Supusu!

Stimată Doamnă Inspector Școlar pentru Învățământ Primar al Inspectoratului Școlar Județean Arad,
Vă rog să reveniți asupra dispoziției date tuturor cadrelor didactice de la învățământul primar arădean de a-și întocmi (la absolut toate clasele) planificările exclusiv pe formatul ”hărți ale unității tematice” integrând absolut toate disciplinele.
Voi aduce în continuare argumente prin care voi demonstra că dispoziția dumneavoastră încalcă atât norme legale cât și teze științifice.
A.Norme legale:
Planul de învățământ și programele școlare sunt aprobate de instanța supremă, Ministerul Educației, prin ordin al ministrului. Legea nr.1 la art. 65 alin. (3) și (4) spune explicit două lucruri:
a) Că programele şcolare stabilesc (adică le fac obligatorii), pentru fiecare disciplină, doar domeniul de studiu din planul de învăţământ, finalităţile urmărite şi evidenţiază conţinuturile fundamentale;
b) Că programele școlare ”oferă orientări metodologice generale pentru realizarea şi evaluarea finalităților urmărite și a conținuturilor. Deci chiar și orientările metodologice semnate de ministru sunt doar ”generale”.
Art. 69 alin. (5) spune că nu sunt obligatorii nici măcar ghidurile metodologice care sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare și precizează explicit principiul ”libertăţii iniţiativei profesionale”. Deci și din ghidurile elaborate de minister cadrele didactice ”pot” selecta și utiliza doar ceea ce consideră de cuviință în ceea ce privește metodologia de atingere a finalităților și conținuturilor.
Programele școlare în vigoare lămuresc explicit și ce discipline și la ce clase devin integrate și ce discipline și la ce clase rămân monodisciplinare:
Din clasa pregătitoare până în clasa a II-a se predau integrat doar:
• ”matematică şi explorarea mediului”
• ”arte vizuale şi abilităţi practice”
• ”muzică şi mişcare”
Din clasa a III-a până în clasa a IV-a se predau integrat doar:
• ”arte vizuale şi abilităţi practice”
• ”muzică şi mişcare”
• ”joc și mișcare”
Limba și literatura română se predau integrat de ani buni (înainte erau discipline separate literatura română și limba română).
Prin ordin al ministrului se predau monodiscilinar toate celelalte discipline: limba modernă, matematica, știinţele naturii (înainte erau separate botanica, zoologia etc), istorie, geografie, educaţie civică, educaţie fizică, religie.
Niciunde în aceste documente oficiale nu apare vreo ”hartă a unității tematice” care să sugereze măcar vreo aberantă integrare exhaustivă a tuturor disciplinelor școlare și la toate clasele.
”Harta unității tematice” este o născocire a dumneavoastră, nu apare în nicio lucrare științifică, niciunde pe internet și cu atât mai puțin în ordinul ministrului.
Am precizat mai sus ce se integrează obligatoriu prin ordin de ministru și ce se tratează monodisciplinar.
Până și programa școlară oficială lasă explicit la latitudinea cadrelor didactice strategiile didactice. Programa este obligatorie doar în ceea ce privește partea de obiective (competențe) de atins și conținuturi. Cu atât mai mult nu poate un inspector școlar să pretindă să ne gândim absolut toți lecțiile la fel, după un calapod al altuia, calapod care contravine atât dispozițiilor legale cât și libertăţii iniţiativei profesionale garantate de lege.
Dacă ați făcut dumneavoastră vreo descoperire epocală în pedagogie ar trebui să vă luați o clasă, să cereți acordul ministerului și al părinților și să conduceți un experiment pe această temă ca să vă validați ideea.
Deocamdată ne cereți să folosim elevii drept cobai într-o aventură care încalcă ordine ale ministrului. Doar doctorița arădeană Delia Podea, utilizând ascendentul moral și profesional de care beneficia în relația cu medicii rezidenți ai Secției de Psihiatrie, cărora le era îndrumător de rezidențiat, îi determina și îi constrângea pe aceștia să folosească pacienții drept cobai ca să beneficieze de avantaje materiale și ca să apară coautor în publicații. Acum este urmărită penal.
Din consiliul consultativ pentru învățământul primar m-ați exclus ca reprezentant al asociației învățătorilor cu toate că IȘJ-ul este reprezentantul în teritoriu al ministerului iar ministerul, conform art. 14 alin. (1) ”proiectează, fundamentează şi aplică strategiile naţionale în domeniul educaţiei, cu consultarea asociaţiilor reprezentative ale cadrelor didactice”. Dacă nu ați fi luat această măsură poate aș fi avut ocazia să vă conving la acele consultări de netemeinicia ideii dumneavoastră și nu aș fi fost nevoit să utilizez această cale pentru apelul la legalitate și rigoare.
B.Teze științifice conform cărora integrarea rămâne, în continuare, o problemă controversată:
Voi lista doar câteva argumente din lucrări științifice ale unor nume mari din științele educației din lume dar și din țară, argumente care arată de ce niciunde în lume și nici ministerul de la noi nu agreează o învățare integrată dusă până la extrem, așa cum ne solicitați dumneavoastră.
a)DEZAVANTAJELE ABORDĂRII INTEGRATE:
• Riscul superficialităţii în învăţare este mare;
• Nu se asigură progresia de la cunoscut la necunoscut, ca în cazul studiului disciplinelor în manieră tradiţională;
• Se sacrifică rigoarea şi profunzimea în favoarea unei simplificări excesive;
• Pierderea coerenţei în predarea disciplinelor de studiu;
• Acumularea unor viitoare lacune;
• Imposibilitatea aprofundării de către elevi a cunoaşterii ştiinţifice specializate;
• Riscul însuşirii unor cunoştinţe şi deprinderi dezlânate;
• Risc de generalizare abuzivă interdisciplinară;
• Plasarea unor discipline în plan secundar;
• Imposibilitatea integrării tuturor disciplinelor;
• Nespecializarea cunoştinţelor;
• Volum mare de informaţii;
• Risc de învăţare nesistematică;
• Transferul de cunoştinţe se realizează doar la copiii cu potenţial inteligent înalt;
• Riscul ca nu toţi elevii să fie valorificaţi funcţie de propriul potenţial;
• Perioade mari de timp pentru realizarea designului instrucţional;
• Timp de predare insuficient;
• Lipsa bazei materiale;
• Necesită competenţe sporite de organizare şi restructurare a conţinuturilor;
• Lipsa manualelor şi a ghidurilor de organizare şi desfăşurare a activităţilor integrate;
• În plus învăţarea pe discipline este securizantă: pe măsură ce avansează în materie, elevul îşi dă seama de drumul pe care l-a parcurs pentru a ajunge în punctul culminant;
• „Enciclopedismul specializat”poate fi înlocuit cu un enciclopedism lipsit de orice bază,”cu de toate şi cu nimic”;
• Nu se sprijină pe cunoştinţele anterioare ale elevilor, aşa încât se poate întâmpla ca elevul să fie pus în situaţia de a învăţa noi cunoştinte sprijinindu-se tot pe cunoştinţe noi;
b)Delimitarea stadiilor trebuie să fie judicioasă in raport cu maturitatea intelectuală cu motivaţiile şi cu vârsta celor care învaţă. Literatura de specialitate vorbește de o IERARHIZARE OPTIMĂ A INTRODUCERII A NIVELURILOR DE INTEGRARE:
• -primar-monodisciplinar
• -gimnazial-interdisciplinar
• -liceal-pluridisciplinar
• -universitar-multidisciplinar -interdisciplinar
• -transdisciplinar-studii aprofundate, doctorat.
Și această ierarhizare vă contrazice ideea predării exclusiv integrat la toate clasele învățământului primar.
Preocupările pentru promovarea unei viziuni interdisciplinare în investigarea realităţii nu sunt noi. Ca principiu de structurare a conţinutului învăţării, interdiscipliarea a fost susţinută încă de la începuturile şcolii, de către sofiştii greci și a fost aplicată de la începuturile istoriei şcolii. Nu este însă un panaceu universal aplicat din snobism. Numeroşi pedagogi au subliniat insuficienta conceptualizare afirmând că interdisciplinaritatea este „un concept încă rău definit” sau mai direct, că „prezintă multe puncte comune cu celebrii bătrâni ai Caucazului, despre care toată lumea vorbeşte, dar pe care nimeni nu i-a văzut” (Grozzer, G.).
Personal am ținut cursuri pe tema beneficiilor învățării integrate. Pe mulți colegi i-am transformat în partizani ai predării integrate, însă ai unei predări integrate abordate cu discernământ, ținând cont și de limitele acestei strategii, în baza libertăţii iniţiativei profesionale, în baza coroborării și cu alte principii pedagogice ale acestei profesii care este o artă ce nu poate fi constrânsă de un calapod unic. Un mare pedagog spunea că ”importante sunt rezultatele învăţării! Dacă rezultatele sunt bune şi foarte bune, atunci strategia a fost aleasă şi proiectată corect, şi bine aplicată.”
Toate cadrele didactice din învățământul primar din județul Arad trebuie să-și finalizeze planificările și nu știu dacă să încalce fie ordinul ministrului (respectând dispozițiile dumneavoastră) fie să încalce dispozițiile dumneavoastră (respectând ordinul ministrului). Emoții au mai ales cei care urmează să fie inspectați în perioada următoare cât și cei care vor inspecta.
Trimiteți-ne un mesaj clarificator. Dacă v-a cerut cineva din minister prin viu grai să dați aceste dispoziții să le redirecționați acest mesaj și să le spuneți să emită documente scrise în forma cerută de legislație și să nu mai dea putere de lege unor alegații transmise din gură în gură de câte vreun vorbitor la vreun curs.
Cu mult respect,
Viorel Dolha
Președintele Asociației Învățătorilor din Județul Arad

Stimate/Stimați Colege/Colegi,
Poate sunteți interesați să citiți și un articol care mi-a apărut în ultimul număr din Tribuna Învățământului: ”Adevăratul reformator al școlii e cel care se suie zilnic la catedră”

Adevăratul reformator al școlii e cel care se suie zilnic la catedră

Puteți descărca documentul în Word putul-gandirii-integrate-gigel-doamna-supusu-si-opinia-publica

Anul școlar să vă aducă multe împliniri și bucurii!

Dragi colegi,

Mâine începe școala în România!

Vă urez, în numele AGIRo, să aveți parte de copii care, vorba cântecului de mai jos, iubesc școala și la care pauzele să le pară prea lungi!

Anul școlar să vă aducă multe împliniri și bucurii!

https://www.youtube.com/watch?v=4QHTW1ZUnCs

https://www.youtube.com/watch?v=8nXMu-tAaMI

https://www.youtube.com/watch?v=1699biJEwqE

 

Cu bine,

viorel dolha

5 MINUTE DIN CELE 5 ZILE DE CONGRES AGIRo

5 MINUTE DIN CELE 5 ZILE DE CONGRES AGIRo

sau

DESPRE PERSUASIUNE ȘI FUTILITATE

Iată pozele unei secvențe de 5 minute din cele 5 zile de congres AGIRo.

Este vorba de discuția avută la prezidiu cu reprezentanta ministerului după ce își încheiase și îmi încheiasem discursul oficial de la tribună.

Vă întrebați ce i-oi fi spus și cerut cu atâta pasiune și patimă.

Am cerut răspicat demiterea și pedepsirea unor demnitari din minister vinovați de apariția unor programe școlare lipsite de rigoare și cu mari erori științifice și ale unor manuale care sfidează ridicolul. Am avut grijă să păstrez limitele decenței utilizând în același timp întreg arsenalul și registrul de intonație, expresivitate, plasticitate și persuasiune.

Dacă un copil/tânăr greșește un calcul, un nume sau o dată istorică rămâne fără bacalaureat și este scos la marginea societății în numele principialității și al unei exigențe reci. Cu atât mai mult nu trebuie să fim toleranți cu ”specialiști” care fac erori științifice crase în documente oficiale și care încalcă prevederi legale explicite. Trebuie scoși din minister imediat, fără discuții și remușcări. Vor fi un exemplu pentru viitor și vor da încredere în puterea sistemului de autoreglare și progres. Fără aceste măsuri toate ”consultările” devin simple exerciții de futilitate/deșertăciune și viitoarea mea vizită la minister ca urmare a invitației făcute de domnul ministru ar putea fi catalogată doar un drum în plus la o instituție în care pare la loc de cinste deviza ”las că merge și-așa”.

Din linkurile de mai jos puteți afla doar ce a reținut presa din discursul meu de la tribună că le-aș fi cerut reprezentanților ministerului și administrației prezidențiale.

Cei care au fost în sală și au fost atenți știu întreaga listă cu solicitări pe care am prezentat-o atunci.

Cei care au buletinul congresului pot citi despre unele solicitări către minister la pag. 6-20, 23-30 și 42-45.

Această prezentare necesită JavaScript.

http://m.cugetliber.ro/stiri-cultura-educatie-recunoasteti-ca-invatamantul-romanesc-nu-este-gratuit-296490

http://observator.ro/invatamant-dolha-la-catedra-ajung-cei-care-nu-au-avut-nici-mentiune-in-clasele-primare-393629.html

http://observator.ro/invatamant-ai-auzit-de-tiflocirolanum-sau-culencur-sunt-curiozitati-din-manualele-scolare-393624.html

http://observator.ro/invatamant-avertismentul-dascalilor-daca-elevii-isi-pot-contesta-nota-scolile-vor-fi-paralizate-393621.html

https://soundcloud.com/agiro/nu-i-la-noi-ca-in-finlanda

http://imake.lefo.ro/wp/?p=2398

http://timpul.md/articol/cadre-didactice-din-moldova-ucraina-i-serbia-prezente-la-congresul-asociatiei-generale-a-invatatorilor-din-romania-96394.html?action=print

http://www.dozadebine.ro/cadrele-didactice-sunt-invitate-la-cel-mai-amplu-forum-educational/

http://www.ziuaconstanta.ro/stiri/invatamant/ministrul-mircea-dumitru-la-cel-mai-larg-forum-educational-din-constanta-si-eforie-sud-602654.html

http://oltenitainfo.ro/cadrele-didactice-sunt-invitate-la-constanta-si-eforie-sud-la-cel-mai-important-forum-educational-pe-anul-2016/

http://infoprut.ro/44935-cadre-didactice-din-rep-moldova-ucraina-si-serbia-prezente-la-congresul-asociatiei-generale-a-invatatorilor-din-romania.html

http://libertv.md/social/cadre-didactice-din-republica%C2%A0moldova-au-participat-la-congresul-asocia%C5%A3iei-generale-0

http://glsa.ro/arad/244542-invatatorii-aradeni-sunt-invitati-la-cel-mai-amplu-forum-educational-care-incepe-maine.html

http://www.argumentpress.ro/cadrele-didactice-sunt-invitate-la-constanta-si-eforie-sud-la-cel-mai-larg-forum-educational-din-2016/

http://timpul.info/articol/15336/cadrele-didactice-sunt-invitate-la-constanta-si-eforie-sud-la-cel-mai-larg-forum-educational-din-2016.html

http://observator.ro/invatamant-oamenii-scolii-se-intalnesc-la-constanta-vine-si-ministrul-educatiei-sa-le-vorbeasca-393452.html

http://old.historia.ro/forum/viewtopic.php?p=99&sid=bebe43339e7d37ce5968890a420a94c2

http://stiri.acasa.ro/social-125/domnitori-exmatriculati-din-manuale-86934.html

http://www.bihon.ro/programarea-de-istorie-/bihon-news-editor3-20060619-040112

http://www.newspad.ro/Copiii-de-9-ani-obligati-sa-invete-istoria-altor-popoare,127729.html

http://www.newspad.ro/PROGRAMA-DE-ISTORIE-A-SCOS-ENGLEZII-DIN-EUROPA,127186.html

http://forum.portal.edu.ro/index.php?showtopic=40653

Congresul AGIRo 2016 în imagini

CADRELE DIDACTICE SUNT INVITATE LA CONSTANȚA ȘI EFORIE SUD, LA CEL MAI LARG FORUM EDUCAȚIONAL DIN 2016

CADRELE DIDACTICE SUNT INVITATE LA CONSTANȚA ȘI EFORIE SUD, LA CEL MAI LARG FORUM EDUCAȚIONAL DIN 2016

Cel mai amplu forum al oamenilor școlii din 2016 se va desfășura în 8, 9, 10 și 12 august la Eforie Sud și în 11 august la Constanța. La ședința festivă din 11 august, ora 10, de la Casa de Cultură a Sindicatelor din Constanța va fi prezent și ministrul Mircea Dumitru fiindcă evenimentul se desfășoară sub înaltul patronaj al Ministerului Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice. Administraţia Prezidenţială a înscris acest al XXXVIII-lea Congres al Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, congres al cadrelor didactice din România și al cadrelor didactice române de peste hotare în calendarul de activități organizate sub egida Dezbaterii Naționale pentru Educație și Cercetare – “România Educată” inițiată de Președinția României. Ministerul de Externe, prin Departamentului Politici pentru Relația cu Românii de Pretutindeni sprijină participarea la congres și a peste 150 de cadre didactice de etnie română din R.Moldova, Ucraina și Serbia.

Toate educatoarele, învățătorii și profesorii constănțeni care își doresc întâlnirea cu sutele de oaspeți ai Constanței din toate județele României și de peste hotare sunt așteptați, fără vreo convocare administrativă, la ședința festivă din 11 august, ora 10, de la Casa de Cultură a Sindicatelor.

Parteneri ai Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, ai asociațiilor/sucursalelor AGIRo din toate județele României sunt și Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa; Inspectoratul Şcolar General al Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic a Municipiului Bucureşti, Casa Corpului Didactic ”Alexandru Gavra” Arad; Liceul Teoretic „Carmen Sylva” Eforie; Primăria Oraşului Eforie; Departamentul de Cercetare, Universitatea Wales Romania și Asociația Europeană pentru Promovarea Excelentei în Educaţie şi Cercetare AEPEEC; Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, Măgurele; iEARN pentru România; Centrul Naţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane „Eurostudy” Baia Mare; Societatea de Haiku din Constanţa; Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România – filiala Republica Moldova; Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Ucraina; Asociaţia Cadrelor Didactice de Etnie Română din Serbia; Sucursala AGIRo MD din regiunea nistreană, din şcoli cu grafie chirilică.

La acțiune s-a putut și se poate înscrie oricare cadru didactic doritor. Cinci hoteluri din Eforie Sud și-au închiriat pe cheltuiala lor acești oaspeți ai Constanței ,,bogaţi în lipsuri, în îndatoriri şi în iubiri de moşie’’- cum erau întâmpinați la un fost congres. Chemarea lor către colegii constănțeni reia apelul din perioada interbelică: ,,Apropiaţi-vă de sufletele noastre, ridicaţi-le până unde poate vrednicia şi conştiinţa voastră trează. Aşa Vă vrem!’’

Este al XXXVIII-lea congres al dascălilor. La niciun congres de până acum nu a lipsit ministrul în funcție al educației. De la primul congres din 1898 de la Ploieşti şi până la mai recentele Congrese Naţionale (XXVIII-XXXVII) de la Arad, Bucureşti (Palatul Parlamentului), Constanţa, Slobozia, Buşteni, Chişinău, Slatina, Suceava, Cernăuți, regiunile Odessa și Transcarpatia și Cluj, congresele au intrat deja în tradiţia învăţământului românesc. La aceste evenimente cel mai mic număr a fost de 750 delegaţi, iar cel mai mare de 1500 delegaţi din absolut toate judeţele ţării. Au fost prezenți deseori și preşedintele României, preşedintele şi vicepreşedintele Academiei Române, parlamentari, europarlamentari, reprezentanţi ai autorităţilor locale, personalităţi ale vieţii publice şi din domeniul culturii. Au conferenţiat, și vor conferenția și acum, nume de cel mai mare prestigiu din domeniul ştiinţelor educaţiei.

Iată un îndemn al ministrului educaţiei din Anglia către învăţători, apărut în august 1926 în revista ,,Învăţătorul” din Cluj- organ al Asociaţiei Învăţătorilor Români din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş. Aceste cuvinte pot fi socotite ca adevăte „table ale legii” şi pentru orice cadru didactic de azi: „Fiţi plini de iubire, drepţi, răbdători şi perseverenţi. Să aveţi o idee modestă despre voi, dar o idee înaltă despre funcţia voastră. Să nu treacă nici o zi, fără să învăţaţi ceva, fie de la elevii voştri, fie din cărţi, fie de la lumea în care trăiţi. Hrăniţi-vă sufletul citind zilnic din cărţile umane, din poeţi, din istorici, din biografi: ei încălzesc inima şi întăresc voinţa. În politică fiţi alături de optimiştii, cari cred că lumea poate fi ridicată prin instituţiile bune şi voi sunteţi una din bunele instituţii ale lumii”.

Organizatorii pot fi contactați pentru detalii la tel. 0723259290, 0744195155.

Viorel Dolha,

Președintele Asociației Generale a Învățătorilor din România

Descărcați invitația:

Invitatie la cel mai larg FORUM EDUCAȚIONAL DIN 2016

0000

 

Coperta buletinului congresului AGIRo 2016

Coperta  Revista AGIRo 2016

Coperta 2 a buletinului congresului AGIRo 2016

Invitatie la cel mai larg FORUM EDUCAȚIONAL DIN 2016